....Termeni și condiții generale..General Terms and Services..SOBRE SMART DEKO ART....

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Vizitarea, folosirea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.Smartdekoart.ro implică acceptarea (în totalitate și de fiecare dată când accesați site-ul nostru) a Termenilor și Condițiilor Generale sub care sunt furnizate aceste produse și care vor fi detaliate în paragrafele următoare. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor condiții de utilizare, acestea fiind considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Site-ul www.Smartdekoart.ro comercializează bunurile și serviciile care fac obiectul Termenilor și Condițiilor Generale de mai jos.

Societatea SMART DEKO ARTS.R.L își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări site-ului www.Smartdekoart.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Societatea SMART DEKO ART S.R.L nu este responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din oricecauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri, etc.

SMART DEKO ART S.R.L nu răspunde de natura, conținutul sau calitatea site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe site-ul www.Smartdekoart.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

SMART DEKO ART S.R.L își rezervă dreptul de refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios, etc.), sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.


ELEMENTE DEFINITORII


Smart Deko Art: denumire comercială a SMART DEKO ART S.R.L, persoană juridică română, cu sediul socialîn București, Str. POMÂRLA  2  Bucureşti sect 4, număr de telefon +40 (727) 467 101, având număr de ordine înRegistrul Comerțului J40/8179/2017, cod unic de înregistrare fiscală 37678186.
Termenii și CondițiileGenerale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri șiservicii de către SMART DEKO ART S.R.L, prin intermediul magazinului online www.Smartdekoart.ro către clienți.

Astfel, următorii termeni se definesc astfel:

Site:
 Domeniul Smartdekoart.ro și subdomeniile acestuia.

Conținut: 
-toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
-conținutul oricăruie-mail trimis Clienților de către Smartdekoart prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
-orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Smartdekoart, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
-informații legate de Bunurileși/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Smartdekoart într-o anumită perioadă;
-date referitoare la Smartdekoart, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Vânzător:  Smartdekoart.

Utilizator –orice persoană fizică/juridică care accesează Site-ul și și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

Client –orice persoană fizică/juridică care accesează Site-ul și și-a dat acordul cuprivire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și CondițiiGenerale, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

Cont –secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permiteClientului transmiterea Comenzii și care conține informații despreClient/Cumpărător și istoricul acestuia în Site (Comenzi, facturi fiscale,etc.).

Comandă –un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Smartdekoart și Client, prin care Clientul transmite, prin intermediul Site-ului intenția sade a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și servicii –orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Smartdekoart, Clientului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Smartdekoart și Client, pe baza Comenzii lansate de client și confirmată de către vânzător, fără prezența fizică simultană a acestora. Clientul acceptă termenii în care este încheiat contractul la momentul lansării comenzii. Renunțarea la contract se poate face în conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanță.

Recenzie –o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe bază experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul saus erviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Comentariu –apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei recenzii sau a unui alt comentariu.

Newsletter –mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Smartdekoart într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Smartdekoartcu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații –toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


DOCUMENTE CONTRACTUALE


O dată cu plasarea și finalizarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Smartdekoart își derulează operațiunile comerciale.

Clientul declară exprescă datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către Smartdekoart în comunicările sale cu Clientul.

Smartdekoart va asigura informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta.

Smartdekoart va emite și transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.

Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și va putea fi descărcată în format pdf din contul Clientului.

Pentru motive justificate, Smartdekoart își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă, și va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Smartdekoart la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în cazul plăților efectuate în avans prin virament bancar.

Contractul se consideră încheiat între Smartdekoart și Client în momentul transmiterii prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a coletului de către curier (AWB semnat și decontat) din partea Smartdekoart, devine Contract onorat. Contractul este încheiat pe perioadă determinată și va fi considerat ca fiind încetat în momentul încare părțile și-au executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin Termenii și Condițiile Generale.

În cazul în care există diferențe între lista cu produse livrate (imprimata pe verso AWB) și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica Smartdekoart și curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezența acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului, telefonic sau prin e-mail catre adresa office@Smartdekoart.ro cu detaliile aferente (foto, explicații, etc). Dacă Clientul nu a făcut constatarea în prezența curierului acesta NU mai poate invoca diferențele.

De asemenea, Clientul este încurajat să refuze ridicarea/recepția unui colet cu ambalajul deteriorat, resigilat sau despachetat.

În cazul unei probleme (ambalaj deteriorat sau care lipsește) Clientul va proceda astfel:
- trebuie să descrie starea coletului refuzat în detaliu pe notă de livrare/AWB;
- trebuie să aibă semnatura operatorului de transport pe nota de livrare/AWB.


POLITICA DE VÂNZARE ONLINE


Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client, care posedă sau îșicreează un Cont pe Site și care acceptă prevederile Termenilor și Condițiilor Generale.

Fiecare Utilizator/Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Utilizatori/Clienți. În cazul în care este semnalat accesul partajat a mai multor Clienți, Smartdekoart își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul clientului la conținutul sau serviciile site-ului, iar comenzile plasate din conturile suspendate sau anulate vor fi anulate automat.

Smartdekoart își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului în cont în vederea efectuării unei Comenzi (suspendare temporară sau definitivă), în cazul:

-în care consideră că în baza comportamentului sau a activității Clientului pe Site, accesul și existența Contului Clientului precum și acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Smartdekoart, societatea SMART DEKO ART S.R.L și /sau partenerii săi;

-Clientul folosește conținutul site-ului într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile într-o manieră excesivă și nerezonabilă, cu scopulde a vătăma sau păgubi Smartdekoart;

-folosirea unui limbaj tendențios;

-încălcarea dreptului de proprietate intelectuală;

-alte motive justificate, etc.

În oricare dintre aceste cazuri, Clientul poate emite o solicitare scrisă la adresa office@Smartdekoart.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.


DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ


Întregul conținut al site-ului www.Smartdekoart.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice,butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SMART DEKO ART S.R.L și/sau a asociaților săi și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a SMART DEKO ART S.R.L și este protejată de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al SMART DEKO ART S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a Site-ului, nu constituie o obligație contractuală din partea Smartdekoart și/sau al angajatului/prepusului angajat al Smartdekoart care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

‍Esteinterzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permiseexpres prin Termenii și Condițiile Generale ale Site-ului Smartdekoart sau deacordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea SMART DEKO ART S.R.L sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

În cazul în care considerați că SMART DEKO ART S.R.L a încălcat vreun drept de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați pe adresa de email office@Smartdekoart.ro, cu observațiile de rigoare.


POLITICA DE COOKIES


Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer,Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-driver-ul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului „cos decumparaturi”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență mult mai utilă de navigare și de servicii adaptate în funcție de nevoi și așteptări, și sprijină eforturile Smartdekoart pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – statistici care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator folosește resursele site-ului, preferințele în materie de confidențialitate online, istoricul coșului de cumpărături, etc.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea pagînilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor sa fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.Smartdekoart.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.


PRODUSE & SERVICII


Smartdekoart poate publica pe Site informații despre Bunuri și Servicii inclusiv promoții practicate, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate informațiile folosite pentru descrierea caracteristicilor Bunurilor și Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia/ link-uri către alte site-uri/ etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Smartdekoart, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Smartdekoart poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

În imaginile deprezentare ale produselor și/sau serviciilor Smartdekoart își rezervă dreptulde a utiliza și alte produse/ accesorii / etc., care nu sunt incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare și se marchează și în imagine.

Disponibilitatea unui Bun si/sau serviciu va fi afisată in Site dupa cum urmează:

– “în stoc” –Bunul este disponibil în stocul Smartdekoart.

– “la comandă” –Bunul nu este disponibil în stocul Smartdekoart, și poate fi furnizat înfuncție de disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului, caz în care clientul va fi contactat și i se vor comunica informații cu privire la disponibilitatea Bunului. În cazul produselor hand-made vor fi oferite detalii cu privire la termenele de executie și livrare.

– “stoc epuizat” –Bunul nu mai este disponibil în stocul Smartdekoart.

Toate tarifele aferente Bunurilor și Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.


COMANDA


Clientul poate efectua Comenzi exclusiv pe Site, prin adăugarea Bunurilor și Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, nefiind impusă în acest sens o comandă minimă, urmând afinaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi.

Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului. Odată plasată comandă fermă, clientul este de acord cu specificațiile și prețul produsului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

O comandă plasată poate fi modificată doar la solicitarea Clientului și numai prin notificarea în scrisa Smartdekoart, trimițând un e-mail pe adresa office@Smartdekoart.ro, menționând clar solicitarea și numărul comenzii, dar numai înainte de expedierea comenzii și numai în următoarele situații:

-Clientul renunță la un produs;

-Clientul dorește suplimentarea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă sau adăugarea unor noi produse;

-Clientul solicită modificarea adresei de livrare;

-Clientul doreșt emodificarea metodei de plată;

-Clientul își modifică datele personale sau dorește modificarea datelor pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoana juridică/ fizică (înlocuire cu o nouă persoană), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

-Clientul dorește ca expedierea să se facă de către un alt operator, situație în care va menționa numele operatorului și va suporta costurile de livrare pretinse de acesta.

La orice comandă plasată clientul este obligat să verifice și să accepte Termenii și Condițiile Generale.

Smartdekoart își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate precum și dreptul de refuză sau de a anula comenzile deja plasate, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a există obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune-interese, în cazul:

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Smartdekoart, în cazul plății online;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

– datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

– livrări consecutiv eșuate din culpa Clientului (plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plată la livrare sau plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de trei comenzi într-un interval de 30 zile);

– alte motive justificate, etc.


FACTURARE – PLATĂ


Prețurile Bunurilor si Serviciilor afisate în cadrul site-ului www.Smartdekoart.ro sunt exprimate inlei (RON).

Prețul, modalitatea deplată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate,obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Clientîn formularul destinat. Smartdekoart nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură. Facturile se emit astfel:

-factură de avans pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor.

-factură finală pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor.

-factură de storno pentru corecții (anulări, retur, etc.)

Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții decât modificări ale facturilor emise în limitele precizate anterior.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Smartdekoart, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, inclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate se poate face atât online cu cardul de debit/credit, prin transfer bancar (ordin de plată) cât și la livrare către curier numai în numerar (sistem ramburs).

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, încazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Plata în numerar la livrare prin curier (numerar la livrare) este o metodă deachitare întârziată a produselor, cu risc pentru Smartdekoart de retragere a Clientuluidin Contract. De aceea această opțiune este disponibilă doar în anumite cazuriși doar pentru anumite produse, iar Smartdekoart își rezervă toate drepturilede a aplica sau nu această opțiune în funcție de criterii interne. În momentul plasării comenzii Clientul este informat și acceptă în mod expres metoda deplată selectată/disponibilă.

În cazul în care Clientul comandă cantități mai mari din același produs (mai mult de 5 produse de același tip), pentru produsele realizate pe bază de comandă (în acest caz se va menționa expres la descrierea produsului pe site) sau comanda este în valoaremai mare de 1.000 RON, Smartdekoart oferă posibilitatea de a achita comenzile doar în avans prin plată on-line sau prin transfer bancar (ordin de plată).


LIVRAREA & TRANSPORTUL BUNURILOR


Smartdekoart se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, conform datelor înaintate de  Client.

Smartdekoart oferăserviciul de livrare rapidă, prin firma de curierat rapid Bookurier Logistics, exclusiv pe teritoriul României. Smartdekoart nu este răspunzător pentru întârzierile ce pot apărea, după ce coletul a fost predat firmei de curierat, dar va sta la dispoziția Clientului cu informații privind stadiul livrării coletului, precum și înaintarea către firma de curierat a unui mesaj, pentru urgentarea livrării.

Termenul de livrare al coletelor este în cel mult 48 de ore de la confirmarea pe adresa de e-mailindicată de Client și expedierea comenzii prin curier, iar comenzile plasate încursul zilelor de sâmbătă și duminică sau sărbători legale, vor fi expediate în prima zi lucrătoare.

Recepția coletelor se poate face în prezența reprezentantului firmei de curierat (în cazul plății ramburs, coletul se poate deschide doar după achitarea rambursului).

În colet produsele vor fi însoțite de factură fiscală și în funcție de caz și de alte documente.

Toate produsele vor fi ambalate corespunzător în vederea menținerii calității acestora pe durata transportului.

Costurile transportului în sistem de curierat a produselor achiziționate pe site-ul www.Smartdekoart.ro sunt următoarele:
1. a) taxa de livrare în valoare de 18 RON când coletul are greutatea de până la 3 (trei) kg și dimensiuni reduse, în aria de acoperire acompaniei de curierat;
2. b) taxa de manevrare 10 RON (materiale împachetare și protecție, alte costuri pentru produse fragile, grele, dimensiuni atipice, greutatea coletului e peste 3 (trei) kg, etc).
3. c) taxa pentru kilometri suplimentari va fi aplicat pentru livrări în afara ariei de acoperire a companiei de curierat, tariful pentru transport poate varia în funcție de zona de livrare. Livrările către anumite zone care nu sunt ușor accesibile (cum ar fi regiuni muntoase la mare altitudine, etc.) se vor face la cel mai apropiat oraș. După aceea, Clientuleste responsabil de aranjarea livrării la locul dorit și va suporta independent costurile suplimentare presupuse de acest serviciu.

Toate costurile se vor calcula și sunt comunicate Clientului la momentul confirmării comenzii în funcție de criteriile specifice comenzii (volum, greutate, materiale, destinație, etc.). Smartdekoart estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului și Clientul acceptă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul nu poate solicita ulterior plasării comenzii un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurări proprii ale coletului.

Smartdekoart poate avea campanii promoționale privind livrare gratuită (perceperea unei taxe de livrare în suma 0 ron (zero)). Această ofertă nu se referă la taxa de manevrare sau taxa pentru kilometrii suplimentari, care sunt separat percepute. Livrarea gratuită se aplică pentru achiziția de bunuri cu valoare totală peste 250 RON, numai în anumite condiții, incluzând dar nelimitandu-se la:
a. greutatea coletului sub 3 kg.
b. menținerea contractului/comenzii în formă inițială (fără modificări/amânări).


ÎNTREŢINEREA PRODUSELOR


Produsele Smartdekoart sunt produse de interior (în afară de cele specifice pentru exterior), de uz casnic și necesită o modalitate specială de îngrijire și întreținere, după cum urmează:

Mic mobilier (din lemn, pal melaminat, etc): Se interzice păstrarea produselor în mediu umed, udarea repetată, păstrarea în mediu cu vapori de solvenți, substanțe inflamabile sau spații necorespunzătoare. Transportul neadecvat din vina beneficiarului poate dăuna produsului. Utilizarea ca suport / încărcarea produsului cu greutăți necorespunzătoare, aducerea de modificări sau amplasarea neadecvată poate deasemenea dăuna produsului. Nu se recomandă încercarea de reparare de către persoane neautorizate. Pentru întreținere, mobila se șterge cu o cârpă moale, uscată sau umedă, udată cu apă.

Tăvi, boluri, coșuri, casete, diverși recipienți din lemn, rășină, polirășină (diverse sortimente): Se interzice păstrarea produselor în mediu umed, udarea repetată, păstrarea în mediu cu vapori de solvenți, substanțe inflamabile sau spații necorespunzătoare. Se curăță cu cârpa moale uscată sau umedă, udată cu apă. Exclus utilizarea soluțiilor pe bază de alcool, solvenți sau înălbitori.

Țesături: Se interzice păstrarea produselor în mediu umed, udarea repetată, păstrarea înmediu cu vapori de solvenți, substanțe inflamabile sau spații necorespunzătoare. Se recomandă respectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare specificate pe fiecare produs în parte. Exclus utilizarea soluțiilor pe bază de alcool, solvenți sau înălbitori.

Perne decorative: Se recomandă curățarea uscată.

Covorașe, carpete: Intreținere - acțiune mecanică redusă, apă maxim 30-40 grade cu detergenți specifici, clătiți energic cu apa a cărei temperatură descrește progresiv, se usucă prin suspendare departe de surse artificiale de căldură, periați pentru uniformizare.

Cuverturi, pături: Intretinere – se înmoaie la 30-40 grade cu adaos de 1-2 gr detergent, spălare normală saumecanică cu adaos 4-5 gr detergent doar pentru rufe colorate. După spălare dimensiunile pot varia ± 2%.

Corpuri de iluminat: Se va verifica cu atenție – cablul de alimentare să nu fie distorsionat sau rupt. Nu se recomandă alimentarea lămpii în aceste condiții. Produsul va fi folosit doar pentru interior (în afară de cele specifice pentru exterior). Trebuie menținută distanța între produs și alte obiecte când este sub tensiune. Pentru a evita accidentele trebuie verificat ca priza sau lampa să nu fie udă. Exclus folosirea lămpii cu mâinile ude. Exclus atingerea becului, prizei sau oricărei părți interioare a lămpii dacă este conectată la rețeaua electrică, pentru a evita arsurile. Înlocuirea becului ars se face numai după deconectarea lămpii de la curentul electric. Deșeurile electrice se colectează în recipienți speciali, separat de deșeurile menajere.

Lumânari –Nu sunt jucării. A nu se lăsa nesupravegheate arzând, în apropierea perdelelor și a substanțelor inflamabile, la îndemâna copiilor și a animalelor, în bătaia curenților de aer. Nu sunt recomandate persoanelor care suferă de boli respiratorii (astm bronșic, etc.). Arderea lumânărilor de face numai în/pe suporți speciali (fitilul de cca 0,6 cm). În cazul expunerii la soare (temperaturi ridicate) se pot topi, deforma, pot surveni modificări de culoare.

Potpourri –Doar pentru scop decorativ. Evitați contactul cu pielea, ochii sau suprafețe lăcuite. Non toxic. Nerecomandat persoanelor care suferă de boli respiratorii (astm bronșic, etc.). A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Recipienți sticlă, ceramică, sau porțelan: Se spală cu apă și detergent de vase. A nu se folosi detergenți sau bureți abrazivi, nici bureți metalici. A nu sespăla în mașina de spălat vase. Sticla, ceramica și porțelanul sunt materiale fragile, trebuie manevrate cu grijă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Recipienți lut ne-ars: Scop decorativ. A nu se umple cu apă. Se vor șterge cu o cârpă uscată sau cu unpămătuf.

Obiecte din silicon sau PVC: Destinate uzului casnic. Nu folosiți produsele direct pe flacără, evitați contactul cu obiecte ascuțite. A nu se spăla cu bureți abrazivi sau metalici. Se spală cu detergent de vase.

Arta mesei – obiecte din metal: A nu se introduce în cuptorul cu microunde. A nu se spăla în mașina de spălat vase.

Plante, flori artificiale, crenguțe decorative: A nu se spăla cu apă. Se vor șterge cu o cârpă uscată sau cu un pămătuf.

Decorațiuni de dimensiuni mici, decorațiuni specifice sărbătorilor (Paște, Crăciun, etc): Doar pentru scop decorativ. Se curăță cu o cârpă umedă moale. A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Obiecte din hârtie,carton: A se feri de foc, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, a nu se uda. Se vor șterge cu o cârpă uscată sau cu un pămătuf. Ambalajele produselor noastre sunt reciclabile.


GARANŢII


Instrucțiunile și recomandările de utilizare trebuie citite și obligatoriu respectate, înainte de folosirea produsului.

Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul site-ului www.Smartdekoart.ro sunt exclusiv pentru utilizare casnică, de aceea, garanția și conformitatea acestuia se vor asigura numai dacă este achiziționat de către persoane fizice, grup de persoane fizice constituite în asociații, care utilizează produsul în afara activităților profesionale, conform prevederii Legii 449/2003.

SMART DEKO ART S.R.L nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul site-ului www.Smartdekoart.ro, produse pentru care SMART DEKO ARTS.R.L oferă garanție conformă legilor în vigoare. SMART DEKO ART S.R.L nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate.

Produsul nu beneficiază de servicii post vânzare și nici de garanții comerciale, suplimentare în afara garanției legale.


TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR


Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare –semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


RETURNAREA PRODUSELOR & DREPTUL DE RETRAGERE – DESCARCĂ FORMULAR


Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile calendaristice de la ziua în care Clientul sau o parte terță, alta decât firma de curierat rapid Bookurier Logistics,indicată de Client, intră in posesia fizică a produselor.

Returnarea produselor seface EXCLUSIV prin curier rapid, fără RAMBURS, în ambalajul original, împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului, iar cheltuielile pentru returnarea mărfii vor fi suportate decătre Client.

În cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta va completa formularul de retur. Deasemenea, pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul va notifica în scris Smartdekoart pe adresa de e-mail office@Smartdekoart.ro, cu privire la decizia luată utilizând o declarație ne echivocă în acest sens.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. Suma va fi returnată, în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la recepționarea produsului de către Smartdekoart, după cum urmează:

-pentru Comenzile achitate cu card online: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

-pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs: prin virament bancar în contul indicat;

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract iar Clientul Smartdekoart nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, următoarele situații:

-Cererea de returnare are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioadă de 14 (paisprezece) zile calendaristice prevăzute în Termenii și Condițiile Generale ale Smartdekoart, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

-Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Smartdekoart.

-Produsele returnate nu sunt în aceeași stare în care au fost livrate (cu documentele care le-au însoțit, cu toate componentele și cu toate accesoriile, cu etichetele intacte). Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.

-Produsele prezintă deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător la solicitarea proprie.

-Produsele returnate prezintă modificări fizice (îndoirea produselor casante, ale elementelor demontabile sau nedemontabile care NU au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul receptiei produsului), lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urmede folosire excesivă etc.

-Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de utilizare și întreținere, precizate în instrucțiunile de folosire sau în orice alt material informativ pus la dispoziție de vânzător.

-Schimbarea stării originale a produselor prin păstrarea în condiții improprii sau care nu respectă recomandările de utilizare, deteriorări produse ca urmare a acțiunii umezelii, substanțelor chimice, corozive etc. precum și expunerea la intemperii;

-Utilizarea de detergenți, substanțe chimice, abrazive, ustensile necorespunzătoare.

-Utilizarea produsului în alt regim decât cel casnic, pentru activități industriale, profesionale: restaurante, bufete, hoteluri, pensiuni, servicii pentru populație etc., fără acordul companiei SMART DEKO ART S.R.L.

-Intervenția, repararea sau modificarea produsului (găurire, vopsire, lipire etc).

-Produsul returnat prezintă ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, accesorii lipsă. Smartdekoart își rezervă dreptul de a opri o sumă din valoarea acestuia, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

-Produsele au fost confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.

-În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive deprotecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).

‍-Încazul în care au fost comandate și livrate produse care sunt, după livrare,ptrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

-În cazul în care au fostcomandate și livrate produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

-În cazul retururilor repetate (peste 2 retururi nefondate) ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului.


CONFIDENȚIALITATE


SMART DEKO ART S.R.L garantează securitatea și confidențialitatea datelor transmise și găzduite prin intermediul sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SMART DEKO ART S.R.L pentru a trimite utilizatorilor confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoții, etc.

De asemenea, informațiile colectate prin intermediul formularelor completate pe site-ul www.Smartdekoart.ro vor putea fi utilizate doar de către SMART DEKO ART S.R.L pentru elaborarea de estimări demografice despre clienții săi, în vederea îmbunătățirii serviciiloroferite acestora, respectând prevederile legale în vigoare.

Smartdekoart colectează numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon al clienților. Datele furnizate de către clienți vor fi comunicate către firma de curierat rapid (Bookurier Logistics) și procesatorilor de plăți. Pe site-ul www.Smartdekoart.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale.

SMART DEKO ART S.R.L nu transmite altor persoane sau entități adresa de e-mail a clienților fără acordul explicit al acestora. Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate și dreptul de a se adresa justiției, în conformitate cu legile române în vigoare. Orice persoană vizată are dreptul de opoziție (de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc), de a solicita în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@Smartdekoart.ro.

SMART DEKO ART S.R.L nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijențeiutilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Contul tău este protejat de parolă. SMART DEKO ART S.R.L face tot posibilul și folosește ultimele tehnologii pentru protecția și securitatea datelor.

SMART DEKO ART S.R.L nu încurajează SPAM-ul
, nu furnizează adresele de e-mail ale clienților unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde și nu oferă către terți adresele de e-mail obținute prin intermediul site-ului www.Smartdekoart.ro. De asemenea, Smartdekoart nu divulgă datele personale ale clienților altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al acestora, în acest sens.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor Legiinr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC SMART DEKO ART S.R.L, are obligaţiade a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator in scopul livrarii produselor şi sunt comunicate numai de catre Dumneavoastra.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail office@Smartdekoart.ro
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Platile on-line beneficiaza de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa şiMasterCard Secure Cod). 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumparatorilor si vanzatorilor in tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online.


PUBLICITATE


Prin accesarea, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse din cadrul site-ului www.Smartdekoart.ro sau trimiterea de e-mailuri adresate societății SMART DEKO ART S.R.L, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că Utilizatorul/Clientul consimte primirea notificarilor de la SMART DEKO ART S.R.L, în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri/opinii pe site.

Datele preluate de la Utilizator/Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor pot și vor fi folosite în limitele Politicii de Confidențialitate.

Smartdekoart transmite periodic (o dată sau de două ori pe lună) informări comerciale sub formă de newsletter. Newsletterele conțin informații despre Produsele și Serviciile proprii, diverse promoții și campanii active. Nu vor fi incluse în newslettereși/sau alerte transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al Smartdekoart, la momentul expedierii newsletter-elor și/sau alertelor.

Smartdekoart își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care refuză în mod expres primirea de newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Smartdekoart, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Newsletterele Smartdekoart sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Smartdekoart. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.


RĂSPUNDERE


Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contuluisi/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/Clientul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si Conditiile Generale ale Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii Continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

Termenii si Conditiile Generale ale Site-ului pot fi modificati oricand de catre Smartdekoart, acestia fiind opozabili Utilizatorilor/Clientilor de la data afisarii in Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site, la crearea Contului si/sau la trimiterea Comenzii si/sau la efectuarea unei plati online.


RECENZII, EVALUĂRI & COMENTARII


Înscrierea de Recenzii, Evaluări și/sau Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți, în secțiunile special dedicate. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înregistrăriiunei anumite Recenzii, Evaluări și/sau Comentarii pe Site, Utilizatorii/Clienții acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul acestuia de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Utilizatorul/Clientul se angajează să respecte următoarele reguli privind înscrierea de Recenzii, Evaluări și/sau Comentarii în cadrul site-ului www.Smartdekoart.ro:

– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client;

– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– să folosească această facilitate fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresă de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Recenzii/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

– să nu utilizeze Recenzia/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul. În acest sens sevor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site. Pe langa o Evaluare realista, critica, in momentul inscrierii unei Recenzii, Utilizatorul/Clientul va adauga si o Evaluare relevantă pentru produsul sau serviciul aferent.

Dacă un Utilizator și/sau Client semnalează o Recenzie, Evaluare sau un Comentariu ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut va fi examinat cu atenție de către Smartdekoart și va fi eliminat din Site dacă încalcă Termenii și Condițiile Generale ale Site-ului.

În cazul în care Smartdekoart constată încălcarea Termenelor și Condițiilor Generale ale Site-ului în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului și/sau Clientului de a înscrie Recenzii, Evaluări sau Comentarii în cadrul site-ului.


POLITICA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR


SMART DEKO ART S.R.L oferă posibilitatea Clientului, în conformitate cu normele legale în domeniul protecției consumatorului, de a înainta o reclamație scrisă, ori de câte ori va consideră ca drepturile sale au fost încălcate, expediată pe adresă: office@Smartdekoart.ro.

Reclamația trebuie înaintată/expediată, în formă scrisă, de către Client în cel mult 14 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului contestat, la adresa sediului social al societății.

Reclamația va trebui să conțină obligatoriu următoarele elemente: numele, prenumele persoanei care adresează plângerea, datele de identificare ale acestuia, descrierea completă a reclamației, precum și data când s-a produs și, dacă este cazul, ora la care s-a produs, adresa completă și corectă la care se dorește primirea răspunsului, inclusiv adresa de poștă electronică, data întocmirii reclamației și semnătura.

Orice reclamație pediată în termen și care va cuprinde toate elementele de mai sus, va fi soluționată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ei. SMART DEKO ART S.R.L va răspunde reclamației adresate, în scris, prin expediere poștală cu confirmare de primire sau prin poștă electronică, dacă în cuprinsul reclamației clientul a optat pentru aceasta și a furnizat o adresă de e-mail, în acest sens.

SMART DEKO ART S.R.L nu garantează soluționarea favorabilă a reclamației. În situația în care cumpărătorul nu va găsi soluția adoptată de societate ca fiind cea potrivită situației sale, se poate adresa instanțelor de judecată competente de la sediul SMART DEKO ART S.R.L.


LITIGII


Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/folosirea site-ului www.Smartdekoart.ro (vizitarea sau cumpărarea produselor oferite de acesta) si bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile Generale”, Utilizatorul/Clientul declară că este de acord cu „Termenii și Condițiile Generale” de mai sus. Orice dispută de orice fel care ar putea să apăra între Utilizator/Client și SMART DEKO ART S.R.L se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

În cazul în care apare o astfel de situație, adresa de e-mail la care pot fi transmise eventuale nemulțumiri și probleme este office@Smartdekoart.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon +40 (727) 467 101.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Smartdekoart oferă Membrului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platformă SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune . În acest sens se poate utiliza următorul link către platformă SOL: ODR.


FORȚĂ MAJORĂ


Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

Dacă în termen de 15 (in cisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA


Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SMART DEKO ART S.R.L și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.


DISPOZIȚII FINALE


Smartdekoart își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și oricărui conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.

În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor Generale, Smartdekoart nu este și nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

Smartdekoart își rezervă dreptul de a introduce banner-e publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.  

  Razvan F.

MEET OUR GREAT TEAM

Philip Brower

Lead Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

David Muller

Lead Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

Luk Turner

Architect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

Artem Mesh

Interior Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

Mariana Noe

Architect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

Gohan Lee

Project Department

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

....CAUțI CEA MAI BUNă OFERTă?..LOOKING FOR THE BEST OFFER?..¿BUSCAS LA MEJOR OFERTA?....

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.